Ultimate Card Вход для партнеров

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (публічна ферта)

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі на території України укласти Ліцензійний договір.

Наведена нижче оферта - Ліцензійний договір (далі – «Договір») є юридичним документом, що встановлює умови використання Сервісом Ultimate-card, усіма доменами, будь-якими чи усіма функціями та сервісами, що пропонуються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТІМЕЙТ КАРД» (є резидентом України, ЄДРПОУ 40839628) на веб-сайті http://www.ultimate-card.com та у його мобільному додатку (далі - «Сервіс») і укладається між Ліцензіаром та особою, яка акцептувала оферту, тобто, яка зареєстрована на Сервісі Ліцензіатом (далі - «Користувач»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Ліцензіар - сторона на підставі цієї Ліцензійної угоди, що надає право Користувачеві на користування Сервісом, Сайтом і Мобільним додатком.

1.2. Ліцензіат - дієздатна фізична особа, яка акцептувала Оферту і зареєструвалася в Сервісі.

1.3. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою http://www.ultimate-card.com. Усі права на Сайт належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.4. Мобільний додаток - мобільний додаток «Ultimate-card», програмне забезпечення на операційних системах Android і iOS. Всі права на Мобільний додаток належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.5. Сервіс «Ultimate-card» - програмне забезпечення Ліцензіара, яке розміщене на Сайті та в Мобільному додатку, що дозволяє Користувачеві отримувати доступ до функціоналу сайту і Мобільного додатку. Сервіс може складатись із графічної, текстової, а також іншої інформації, програмного забезпечення (у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді) та елементів, необхідних для належного функціонування. Всі права на Сервіс та всі його компоненти належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.6. Реєстрація - фактичні дії, спрямовані на створення облікового запису Користувача.

1.7. Рахунок - сукупність інформації про Користувача, що зберігається в Сервісі, включаючи логін і пароль.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічної оферти на укладення Ліцензійного договору є факт реєстрації Користувача в Сервісі та створення облікового запису. Момент створення облікового запису Користувача в Сервісі вважається моментом укладання цієї Ліцензійної угоди між Ліцензіаром та Користувачем і надання Користувачеві права користування Сервісом.

2.2. Укладаючи Ліцензійний договір, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, дає дозвіл на обробку Ліцензіара своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Ліцензійного договору.

2.3. Акцептуючи цю оферту, Користувач повністю погоджується з усіма документами, опублікованими на Сайті http://www.ultimate-card.com, включаючи «Основоположні Правила та умови роботи Сайту ultimate-card.com», та іншою інформацією, яка розміщена як на Сайті , так і в Мобільному додатку.

2.4. У разі, якщо фізична особа не погоджується з положеннями цієї Оферти, якимись іншими документами, опублікованими на Сайті http://www.ultimate-card.com, включаючи Основоположні Правила та умови роботи Сайту ultimate-card.com, та іншою інформацією, яка розміщена як на Сайті, так і в Мобільному додатку, така особа не має права приступати до реєстрації в сервісі.

2.5. Текст цього Ліцензійного договору може бути змінений в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача. Зміни вступають в силу на наступний день з моменту опублікування їх на Сайті http://www.ultimate-card.com. Продовження користування Сервісом, буде означати повну згоду з усіма умовами Ліцензійної угоди без будь-яких вилучень.

2.6. Справжній Ліцензійний договір завжди розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://www.ultimate-card.com.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Ліцензіар, на умовах передбачених цим Ліцензійним договором, надає Користувачеві не ексклюзивну ліцензію без права передачі або відчуження на Сервіс, який є об'єктом інтелектуальної власності.

3.2. Жодне з положень цієї Ліцензійної угоди не надає Користувачеві право власності на Сервіс чи якийсь інший об'єкт інтелектуальної власності.

3.3. Дія невиключної ліцензії обмежується територією України.

3.4. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності (Сервіс, Сайт та Мобільний додаток, будь-які їх компоненти), належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

4. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

4.1. Користувач здійснює користування Сервісом з урахуванням доступного функціоналу, який в будь-який момент може бути змінений і / або доповнений. Доступний Користувачу функціонал Сервісу може бути різним у залежності від місцезнаходження Користувача.

4.2. Користувач не має права використовувати інформацію, яка розміщена в Сервісі для протиправних, аморальних дій.

4.3. Користувач не має права розміщувати в Сервісі інформацію, яка порушує законодавство України, загальноприйняті етичні та моральні норми та правила поведінки, в тому числі, положення цієї Ліцензійної угоди, Політики конфіденційності, інших правил, умов та документів, які розміщені в будь-якому вигляді в Сервісі .

4.4. Користувач не має права вносити зміни в функціонал Сервісу, будь-яким чином втручатися та перешкоджати нормальній роботі Сервісу.

4.5. Користувач, здійснюючи користування Сервісом, гарантує, що дотримується законодавства України в повному обсязі.

4.6. Ліцензіар надає виключне право на Сервіс, або окремий функціонал Сервісу, на безоплатній основі.

5. РЕЄСТРАЦІЯ

5.1. Реєстрація в Сервісі здійснюється з використанням мережі Інтернет, строго в добровільному порядку. Приступивши до реєстрації, Користувач заявляє, що:

5.1.1. є дієздатною особою.

5.1.2. ознайомлений з умовами цієї Ліцензійної угоди і повністю приймає його умови;

5.1.3. ознайомлений з умовами Основоположних Правил та умов роботи Сайту ultimate-card.com, іншими правилами і умовами користування Сервісом і повністю приймає їх умови;

5.1.4. деякі його дані після реєстрації стануть загальнодоступними з урахуванням особливостей функціоналу Сервісу та їх буде видно в його профілі іншим Користувачам;

5.1.5. розуміє, що для реєстрації можуть знадобитися будь-які дані про Користувача, включаючи персональні дані та погоджується їх надати, а також, погоджується з тим, що такі дані будуть оброблятися Ліцензіаром як самостійно, так і з залученням третіх осіб;

5.1.6. розуміє і згоден з тим, що Сервіс може містити рекламу;

5.1.7. розуміє та згоден з тим, що на номер його телефону і / або електронну пошту можуть бути направлені повідомлення, запити, в тому числі рекламна інформація Ліцензіара.

5.2. Реєстрація закінчується в момент заповнення Користувачем всіх обов'язкових даних, які в будь-який момент можуть бути змінені, і відправки в Сервіс своїх даних шляхом вчинення певних дій, в тому числі натискання кнопки «Згоден» або вчинення інших дій, порядок здійснення яких може бути в будь-який час змінений. З цього моменту в відношенні Користувача створюється обліковий запис.

5.3. Користувач вважається зареєстрованим в Сервісі в момент надання йому доступу до функціоналу Сервісу.

5.4. Для отримання додаткового функціоналу Сервісу від Користувача може знадобитися додаткова реєстрація та надання додаткової інформації. У цьому випадку така реєстрація вважається закінченою в момент надання Користувачеві додаткового функціоналу Сервісу, з урахуванням положень п. 5.2. даної угоди.

5.5. Користувач має право в будь-який час змінити і / або видалити інформацію про себе, яка надана при реєстрації в Особистому кабінеті з урахуванням доступного функціоналу Сервісу.

5.6. Користувач гарантує, що надані ним при реєстрації дані є достовірними і користувач має право ними розпоряджатися.

5.7. Користувач підтверджує, що повністю розуміє та не заперечує, що користування функціями Сервісу (в тому числі, користування сайтом та мобільним додатком) є для нього безкоштовною послугою, оплати за інсталяцію мобільного додатку не передбачається.

У зв’язку з цим, Користувач погоджується на автоматичне (без окремого погодження) утримання з кожної покупки місцями продажу товарів/послуг (магазини, ресторани, кафе, бари, тощо, клієнтом яких виступає Користувач), на користь Сервісу 10% (десяти відсотків) від суми знижки, яку має Користувач у відповідному місці продажу товарів та послуг, з подальшим перерахуванням даної утриманої суми на користь Сервісу в обумовлений спосіб.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Персональні дані Користувача обробляються на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з Основоположними Правилами та умовами роботи Сайту ultimate-card.com, яка розміщена в мережі Інтернет за адресою http://www.ultimate-card.com.

6.2. Згода Користувача на обробку його персональних даних вважається отриманою в момент реєстрації Користувача в Сервісі (з урахуванням п.п. 2.2., 5.1., 5.2., 5.4. Ліцензійного договору) і діє протягом всього терміну дії цієї Ліцензійної угоди.

6.3. Метою обробки персональних даних Користувача є укладення цієї Ліцензійної угоди і надання права користування Сервісом і / або додатковим функціоналом Сервісу.

6.4. Порядок обробки персональних даних, права і обов'язки Ліцензіара, Користувача та інших осіб при обробці персональних даних Користувача встановлені в Політиці конфіденційності,яка розміщена в мережі Інтернет за адресою http://ultimate-card.com/privacy.html.

6.5. Користувач при наданні Сайту або Товариству інформації, яка відносить до персональних даних, дає свою беззаперечну та безвідкличну згоду на оброблення та зберігання таких персональних даних на серверах (угода про оренду яких укладається Ліцензіаром з відповідними організаціями, фізичне зберігання даних - на території України або Сполучених Штатів Америки), а також, за необхідності, їх передачу третім особам в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

7.1. Ліцензіар зобов'язаний:

7.1.1. у відповідності зі своїми можливостями, забезпечити технічну працездатність Сервісу.

7.2. Ліцензіар має право:

7.2.1. у будь-який момент, з будь-якої причини, без попереднього повідомлення Користувача відмовити в наданні права користування Сервісом і / або обмежити доступ Користувача до окремого функціоналу Сервісу. В цьому випадку Ліцензіар має право на свій розсуд не повертати Користувачеві ліцензійну винагороду;

7.2.2. отримати ліцензійну винагороду відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди та іншими правилами і умовами Сервісу;

7.2.3. здійснювати показ реклами з використанням Сервісу;

7.2.4. надсилати повідомлення, запити Користувачеві на його номер телефону і / або адресу електронної пошти;

7.2.5. припиняти роботу Сервісу з метою проведення профілактичних робіт;

7.2.6. у будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача змінювати функціонал Сервісу, його зовнішній вигляд, призначення;

7.2.7. видаляти будь-яку інформацію, яка не відповідає положенням цієї Ліцензійної угоди.

8. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

8.1. Ліцензіар не гарантує того, що Сервіс працюватиме без помилок і в безперебійному режимі або що будь-які дефекти будуть виправлені, або, що користування Сервісом призведе до певних результатів. Сервіс надається відповідно до міжнародного принципу «як є» і «як доступно». Ліцензіар не дає гарантій, що Сервіс не містить небажаних функцій. Ліцензіар відмовляється від надання будь-яких гарантій, включаючи будь-які гарантії точності, дотримання прав, придатності для продажу та придатності для використання в певних цілях. Ліцензіар відмовляється від будь-якої відповідальності за дії, бездіяльність і поведінку будь-яких третіх сторін у зв'язку з користуванням Сервісу. Ви берете на себе всю відповідальність за своє користування Сервісом. Вашою єдиною мірою проти Ліцензіара, в разі незадоволення Сервісом, є припинення використання Сервісу і розірвання Ліцензійного договору.

8.2. Наведене правило застосовується до будь-якого збитку, пошкоджень, викликаними будь-яким збоєм функціонування, помилкою, недотриманням умов, перериванням, видаленням, пошкодженням, затримкою операції або пересилання, вірусом, несправністю лінії зв'язку, крадіжкою, знищенням, несанкціонованим доступом, зміною або використанням, як через порушення Ліцензійного договору, правопорушення, недбалості, так із будь-якої іншої підстави для позову.

8.3. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу з причин, залежних від Користувача

8.4. Ліцензіар не несе відповідальності за дієздатність користувачів.

8.5. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність логінів і паролів облікового запису і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання облікових записів. Всі дії, здійснені з використанням облікового запису Користувача, вважаються здійсненими Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені із використанням логіна та паролю будь-якого його облікового запису. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Користувача третіми особами.

8.6. За винятком прав і обов'язків, які прямо вказані у тексті цієї Ліцензійної угоди, Ліцензіар не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій, послуг і прав за цією Ліцензійною угодою і прямо відмовляється від будь-яких гарантій, послуг і прав, які на думку Користувача йому виявляються або повинні бути надані.

8.7. Ліцензіар не бере участь у взаємодії користувачів між собою при користуванні ними Сервісом.

8.8. Ліцензіар не несе відповідальності за майно користувачів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання цієї Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цією Угодою.

9.2. Відповідальність Ліцензіара перед Користувачем обмежується розміром ліцензійного винагороди, але, в будь-якому випадку, не може бути більше 1000 (однієї тисячі) гривень.

9.3. Користувач несе відповідальність за будь-які свої дії і / або бездіяльність, як навмисні, так і ненавмисні, а, так само, за будь-які дії та / або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з користуванням Сервісу, які спричинили і / або можуть спричинити порушення законодавства України , а також, за будь-які збитки, заподіяні вищезгаданими діями і / або бездіяльністю Ліцензіара, третім особам. Ліцензіар не несе відповідальності за такі дії і / або бездіяльність Користувача або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і / або бездіяльності.

9.4. Користувач самостійно несе відповідальність за недотримання законодавства України.

9.5. Ліцензіар не несе відповідальності за дії користувачів, в тому числі, коли дії одного Користувача при користуванні Сервісом заподіяли шкоду іншому Користувачеві, в тому числі з причин, не залежних від користувачів. Користувачі зобов'язані самостійно врегулювати всі спори і розбіжності між собою. Ліцензіар не може бути притягнутий як третя сторона у спорах, що виникають між Користувачами, або між Користувачем і третьою особою.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Згідно мети Ліцензійної угоди, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки або інші колективні трудові спори, будь-які пожежі, повені або інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів державними органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, не можуть безпосередньо вплинути і, які не залежать від волі Сторін.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Ліцензійною угодою, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов'язані повідомляти один одного в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживання всіх необхідних заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

10.4. Якщо період форс-мажору перевищує 1 (один) місяць і мета цієї Угоди не зможе бути досягнута, кожна зі Сторін має право розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Ця Угода вважається розірваним з моменту отримання такого повідомлення.

11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Ця Ліцензійна угода може бути розірвана достроково:

11.1.1. в односторонньому позасудовому порядку Ліцензіаром без попереднього письмового повідомлення шляхом відмови у наданні доступу до Сервісу, у випадках, передбачених цим Ліцензійним договором;

11.1.2. в односторонньому позасудовому порядку Користувачем шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання цього Ліцензійного договору. В цьому випадку Ліцензійний договір вважається розірваним протягом 3 календарних днів з дати отримання Ліцензіаром повідомлення Користувача. Користувач зобов'язаний припинити використання Сервісу і видалити Мобільний додаток зі свого пристрою.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. З усіх питань, що неврегульовані умовами цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.2. Сторони повинні намагатися вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цієї Угоди, шляхом переговорів. Користувач зобов'язаний направити претензію в письмовому вигляді за реквізитами, передбаченими п. 13.2 цього Ліцензійного договору. Термін розгляду претензії становить 35 (тридцять п'ять) календарних днів.

12.3. У разі, якщо суперечки, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цієї Угоди, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці суперечки повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Положення цієї Ліцензійної угоди, права і обов'язки Сторін, які випливають з неї, регулюються законодавством України.

13.2. Взаємодія з Ліцензіаром здійснюється за наступними реквізитами: support@ultimate-card.com.