Ultimate Card Вход для партнеров

Основоположні Правила та умови роботи Сайту ultimate-card.com

 

Будь ласка, ознайомтеся з цими Правилами та умовами («Правила та умови»), оскільки вони стосуються вашого користування сайтом http://www.ultimate-card.com, всіма його під доменами, будь-якими чи усіма функціями та сервісами, що пропонуються Товариством на веб-сайті http://www.ultimate-card.com та у його мобільному додатку ( «Сайти»). У випадку вашої незгоди із зазначеними Правилами та умовами ви повинні залишити Сайт та припинити користування мобільним додатком. 

Ці Правила виконують роль регулятора відносин між усіма користувачами Сайту та його мобільним додатком (надалі – «Користувач») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТІМЕЙТ КАРД», резидентом України, ЄДРПОУ 40839628 (далі – «Товариство»). Сайт, мобільний додаток є власністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТІМЕЙТ КАРД» (ЄДРПОУ 40839628), належать, підтримуються та управляються через уповноважених Товариством осіб.

Ці Правила визначають принципи та процедури діяльності Сайту, мобільного додатку, відносини між Товариством та Учасниками, порядок розміщення та модерації інформації, інше. Учасник зобов'язаний уважно ознайомитися з Правилами перед використанням Сайту та мобільним додатком. Використовуючи будь-яку частину Сайту або мобільного додатку, Учасник автоматично надає свою згоду бути зв'язаним умовами даних Правил з Товариством. Якщо Учасник не погоджується з умовами Правил (повністю або частково), йому не надається статус Учасника і забороняється використовувати Сайт, мобільний додаток, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті або у мобільному додатку. Ознайомлення Учасника з цими правилами є підтвердженням погодження Учасника з усіма положеннями Правил.

1. Терміни та визначення

Внесок Товариства – надання Учасникам технічних можливостей Сайту та його мобільного додатку, сервісів та функцій для розміщення комерційної інформації, спілкування шляхом розміщення контенту, у тому числі: розміщення контенту щодо власних комерційних пропозицій (акцій, цінових пропозиції, рекламних матеріалів); отримання звітності щодо співпраці із сервісом Ultimate Card та Сайтом ultimate-card.com (у Акаунті); користування мобільним додатком при співпраці із сервісом Ultimate Card; тощо.

Акаунт – обліковий запис Учасника, який дозволяє гостю перейти на Сайті або в мобільному додатку в статус зареєстрованого Учасника.

Учасник – будь-яка особа, яка звернулась до інформаційних матеріалів, Акаунту, сервісів Сайту або мобільного додатку шляхом відвідування Сайту, інсталяції мобільного додатку та має відповідний обліковий запис. Учасниками сервісу, його цільовою аудиторією є як фізичні особи - кінцеві споживачі послуг, так і суб’єкти господарювання, які мають на мети співпрацю з сервісом ultimate-card.com з метою вдосконалення власних методів залучення нових клієнтів, формування нового якісного рівня лояльності клієнтів, шляхом впровадження новітніх технологій до власного процесу продажу сервісів, послуг, товарів, тощо.

Контент – інформаційне наповнення сторінок Сайту, мобільного додатку, у тому числі: тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні вироби, фонограми, зображення, тексти, посилання, їх фрагменти, звітність, будь-яка інша інформація, інші об’єкти.

2. Правила користування Сайтом та мобільним додатком

2.1. Основна суть функціонування Сайту та мобільного додатку – реалізація спільних інтересів Учасників та власників Сервісу ultimate-card.com щодо:

- формування та поглиблення лояльність клієнтів Учасників (роздрібних та оптових користувачів сервісів, послуг, покупців товарів, тощо);

- більш активного залучення Учасниками нових роздрібних та оптових користувачів сервісів, послуг, покупців товарів, тощо;

- більш активного поширення комерційної, рекламної інформації серед своїх існуючих та потенційних клієнтів шляхом роботи із Сайтом ultimate-card.com, у відповідному мобільному додатку (Ultimate Card) та в процесі обслуговування клієнтів за допомогою систем «Barboss», «R-keeper», тощо;

Учасники на Сайті отримують доступ до роботи із Акаунтом відповідно до підписаного між Учасником та Товариством договору про надання послуг, згідно з прийнятим на Сайті алгоритмом реєстрації Учасників, після попередньої обробки інформації Товариством та створення для Учасника відповідного логіну та паролю доступу до Акаунту.

Учасники та кінцеві користувачі мобільного додатку отримують доступ до роботи із Акаунтом відповідно до підписаного у електронному вигляду між кінцевим користувачем та Товариством договору про надання послуг, згідно з прийнятим у мобільному додатку алгоритмом реєстрації, після попередньої обробки інформації Товариством та створення для кінцевого користувача відповідного логіну та паролю доступу до Акаунту у сервісі.

2.2. Умови Правил поширюються на всіх користувачів Сайту, мобільного додатку - як на користувачів, що не мають Акаунту (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який Акаунт, будь-якого з доступних видів. Під Акаунтом розуміється сукупність інформації про Учасника, даних його авторизації, його акційних програм, методів поширення інформації, баланс грошових розрахунків із Товариством (за наявності), тощо.

Реєстрація Учасника дозволяє ідентифікувати конкретну особу (фізичну або юридичну) та є обов’язковою умовою для повноцінного використання сервісів, функції та служб Сайту. Після успішної реєстрації для Учасника автоматично створюється персональна сторінка та надається доступ до Акаунту.

2.3. Ставши Учасником Сайту, мобільного додатку, після реєстрації, Учасник дає свою згоду на направлення йому повідомлень, додаткової інформації про Сайт, її ресурсах та функціях.

2.4. Інформація, що міститься на Сайті або у мобільному додатку у вигляді звітів, новин, прес-релізів і інших інформацйних матеріалів Товариства, є актуальною на дату їх складання. У зв'язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Товариство не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв'язку із подіями, що відбулися.

2.5. Усі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Сайту або мобільного додатку, регулюються діючим в Україні законодавством, ці Правила є письмовою публічною пропозицією Товариства для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України.

2.6. При виконанні даних Правил, Учасник має право отримувати інформацію, розміщену на Сайті або у мобільному додатку, користуватися Акаунтом та мобільним додатком (після відкриття Акаунту Товариством на користь Учасника), поширювати інформацію про власні рекламні пропозиції, сервіси, акції, умови роботи, отримувати рахунки на оплату послуг на користь Товариства за користування Сервісом Ultimate card, за допомогою доступних на Сайті механізмів вести контроль за використанням власних грошових коштів при співпраці з Сервісом Ultimate card, тощо.

2.7. Товариство приймає самостійні рішення щодо Сайту, його оформлення, розміщення, програмних механізмів, тощо. Товариство не гарантує відповідність Сайту або мобільного додатку очікуванням Учасника, його безперебійну роботу, схоронність Акаунту Учасника та інформації, що розміщена на Сайті або у мобільному додатку.

2.8. За усі дії, вчинені на Сайті, за його допомогою або у мобільному додатку, Учасник несе самостійну відповідальність відповідно до законів країни проживання або перебування, має втриматись від використання Сайту або мобільного додатку, якщо існують якісь на то обмеження, користується Сайтом або мобільним додатком на власний ризик та під власну відповідальність. Реєстрація на Сайті або у мобільному додатку є безкоштовною, плата за користування сервісами не стягується.

2.9. Товариство має право без повідомлення причин обмежити Учасника у використанні ресурсу Сайту або мобільного додатку або окремих функцій, якщо таке використання знижує працездатність Сайту, його частини, або мобільного додатку, та, з позиції Товариства, порушує якимось чином ці Правила.

Таке обмеження може бути тимчасовим або постійним. Акаунт Учасника може бути як заблоковано, так і видалено. Товариство має право без повідомлення причин призупинити доступ до Сайту або мобільного додатку у випадку технічних несправностей до виправлення останніх.

3. Права, обов'язки та відповідальність сторін

3.1. При здійсненні реєстрації Учасник зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії.

3.2. Учасник зобов’язується:

- використовувати Сайт або мобільний додаток лише в цілях, що не суперечать положенням даних Правил, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі;

- розміщувати на Сайті або у мобільному додатку будь-який контент виключно відповідно до умов цих Правил, не розміщувати на Сайті або у мобільному додатку будь-який контент, що може порушувати права та інтереси третіх осіб;

- при реєстрації Акаунту використовувати виключно достовірні особисті дані, нести відповідальність за чистоту даної інформації від претензій третіх осіб;

- інформувати Товариство про спроби несанкціонованого доступу до Акаунту, незаконного використання його логіну або паролю, зміни налаштувань Акаунту без його згоди;

3.3. Учаснику заборонено:

- використовувати Сайт або мобільний додаток для досягнення незаконних або заборонених даними Правилами цілей;

- сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;

- розміщувати на Сайті або у мобільному додатку заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж та/або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України, заклики до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення споруд, насильницького виселення громадян, заклики до здійснення агресії і т.д.;

- вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;

- використовувати нецензурні висловлювання та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);

- зловживати своїми правами, при цьому загрожувати будь-кому, залякувати та/або ображати будь-кого;

- створювати та/або поширювати небажану електронну пошту (“спам”) між іншими Учасниками або третіми особами;

- виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (“оффтоп”);

- зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (“флуд”);

- провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки (Флейм);

- вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

- реєструвати Акаунт від імені або замість іншої особи, без попереднього повідомлення Товариства. При цьому, дозволена реєстрація Акаунту від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбаченими законодавством України;

- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Товариства та/або третім особам;

- розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеозаписів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відеозаписів з її участю);

- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

- намагатися одержати доступ до Акаунту іншого Учасника будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

- вчиняти дії направлені на безпідставне завантаження на Сайт великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Сайту та доступу до Сайту інших Учасників, втручатися в процес роботи Сайту;

- вчиняти дії, направлені на обхід вжитих Товариством Сайту заходів по обмеженню доступу Учасника до Сайту.

3.4. Відповідальність Учасника:

- Учасник самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Сайті або у мобільному додатку.

- Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту або мобільного додатку.

- Учасник зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Учасника при використанні Сайту або мобільного додатку.

- якщо Учасником не доведено зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його Акаунту та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Учасником.

3.5. Права Товариства:

- у випадках отримання від інших Учасників обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Учасника на Сайті Товариство залишає за собою право заблокувати сторінку Учасника.

- Товариство залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ Учасника до Сайту або мобільного додатку, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані Учасника вказані невірно або неповно.

- у випадку розміщення Учасником на Сайті або у мобільному додатку інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил, Товариство має право без повідомлення, за власним розсудом, видалити повністю або частково розміщену Учасником інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Правилам та/або чинному законодавству.

- за порушення умов даних Правил Товариство має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Учасника до Сайту або мобільного додатку та/або видалити Акаунт Учасника.

- Товариство має право закрити або призупинити функціонування Сайту або мобільного додатку або будь-якої її частини, змінити Сайт або мобільний додаток повністю або частково без попереднього повідомлення Учасника.

- Товариство має право призупинити доступ Учасника до Сайту або мобільного додатку у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті або мобільного додатку з метою усунення останніх.

- у випадку, якщо Учасник видаляє свій Акаунт, Товариство залишає за собою право залишити на Сайті або у мобільному додатку контент, що був раніше згенерований та розміщений Учасником.

3.6. Відповідальність Товариства:

- Товариство не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, включаючи, але не обмежуючись, особисті дані Учасника (якщо вони є відкритими у вільному доступі), розміщеної Учасником на Сайті або у мобільному додатку, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

- Товариство не відшкодовує збитків, прямо або непрямо, заподіяних Учаснику або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту або мобільного додатку.

- Товариство не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що поміщується будь-ким на Сайті або у мобільному додатку, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту або мобільного додатку.

4. Інтелектуальна власність

4.1. Інтелектуальні права на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси та функції Сайту або мобільного додатку, на дизайн сторінок, доменне ім’я, відповідні товарні знаки та логотипи, контент, розміщений на Сайті, або у мобільному додатку належить Товариству та не може використовуватись без письмової згоди Товариства.

4.2. Учасник, що розміщує на Сайті або у мобільному додатку будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт або у мобільний додаток, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати авторських та інших прав третіх осіб.

4.3. Учасник, завантажуючи на Сайт або у мобільний додаток будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Товариства невиключні майнові права на ці об'єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Учасником Товариства майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.

Дані майнові права включають в себе право на відтворення творів, публічне виконання і публічне сповіщення творів, публічну демонстрацію і публічний показ, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, включення творів як складових частин до збірників, подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

4.4. Дані Правила не надають Учасникові ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Товариства або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Товариством та/або відповідною третьою особою.

4.5. Учаснику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правоволодільця.

4.6. При будь-якому використанні Учасником інформації, що розміщені на Сайті, Учасник зобов'язаний зберігати всі авторські посилання та вказувати авторство та гіперпосилання на сайт http://www.ultimate-card.com у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

5. Умови конфіденційності

5.1. Учасник, у випадку розміщення на Сайті або у мобільному додатку інформації, яка відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її опрацювання Товариством як за допомогою засобів автоматизації, так і без їх використання.

5.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту або мобільний додаток, Учасник надає Товариства право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані Учасника на умовах даних Правил.

При цьому, Учасник безумовно погоджується:

– надавати вільно свої персональні дані, які маються у загальному доступі та вказані на Сайті або у мобільному додатку за ініціативою самого Учасника, як Товариства, так і іншим Учасникам;

– дозволити Товариству відобразити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти Учасника, які маються у загальному доступі та вказані на Сайті або у мобільному додатку за ініціативою самого Учасника, при відображенні контенту Сайту або мобільного додатку.

5.3. Товариство має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли cookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

5.4. При використанні Учасником Сайту обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистичну інформація про активність Учасника.

5.5. Товариство зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

- після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

- у тому випадку, якщо на думку Товариства, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Товариством та Учасником.

5.6. Учасник дозволяє Товариства надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Товариство уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

5.7. Учасник розуміє та погоджується, що інформація, розміщена на Сайті, у відношенні якої Учасником не встановлено обмежень доступу, може бути вільно доступною будь-якій третій особі.

5.8. У будь-якому випадку, Учасник при наданні Сайту або Товариству інформації, яка відносить до персональних даних, дає свою беззаперечну та безвідкличну згоду на оброблення та зберігання таких персональних даних на серверах (угода про оренду яких укладається Товариством з відповідними організаціями, фізичне зберігання даних - на території України або Сполучених Штатів Америки), а також, за необхідності, їх передачу третім особам в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

5.9. У випадку, коли при використанні Сайту Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Товариства та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

5.10. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Товариства для отримання роз'яснень щодо положень Угоди.

5.11. Для повноцінної роботи мобільного додатку, Учасник при інсталяції мобільного додатку надає доступ до:

- власних ідентифікаційних даних;

- пошуку аккаунтів на пристрої;

- додавання / видалення акаунтів;

- перегляд ваших контактних даних;

- контакти;

- пошук акаунтів на пристрої;

- перегляд контактів;

- місцезнаходження;

- точне місце розташування (на основі мережі і сигналів GPS);

- SMS;

- прийом SMS;

- телефон;

- отримання даних про статус телефону;

- фото / мультимедіа / файли;

- пам'ять;

- зміна / видалення даних на USB-накопичувачі;

- камера;

- фото- і відеозйомка;

- дані про Wi-Fi-підключення;

- перегляд підключень Wi-Fi;

- ідентифікатор пристрою і дані про виклики;

- отримання даних про статус телефону;

- отримувати дані з Інтернету;

- перегляд мережевих підключень;

- створення акаунтів і установка паролів;

- необмежений доступ до Інтернету;

- управління NFC-модулем;

- перегляд налаштувань синхронізації;

- використання акаунтів на пристрої;

- управління функцією вібросигнал;

- запобігання перемикання пристрою в сплячий режим;

- включення / вимикання синхронізації;

- перегляд конфігурації служби Google.

5.12. Додаток не має ні за яких обставин публікувати особисті та конфіденційні дані, пов'язані з фінансовою або платіжної діяльністю, а також інші ідентифікаційні дані.

Яку інформацію ми збираємо:

(а) Інформацію, надану користувачем при реєстрації. Щоб використовувати сервіс, необхідно створити обліковий запис, вказавши свої персональні дані відповідно до політики конфіденційності, описаної вище. Крім того, в залежності від операцій, які ви будете виконувати в мобільному додатку, Товариство може попросити вас надати такі відомості: термін дії та номер пластикової карти, номер банківського рахунку, номер телефону, дату народження. Якщо ви Учасник, можливо, вам також буде потрібно вказати вид своєї діяльності і інформацію про обсяг продажів або транзакцій. У деяких випадках ми можемо запитати додаткову інформацію або задати уточнюючі питання, що дозволяють переконатися, що надані дані достовірні.

(б) Інформацію, отриману зі сторонніх джерел. Ми можемо отримувати відомості про вас від третіх осіб, в тому числі за допомогою сторонніх служб підтвердження. Це стосується таких даних: про банк-емітенті вашої карти або іншої фінансової установи; інформацію про баланс аккаунта.

Крім того, щодо продавців ми можемо запитувати інформацію особистого і комерційного характеру з бюро кредитних історій або служб зберігання ділової інформації.

(в) Інформацію про транзакції. Ми зберігаємо відомості про операції, які користувачі додатку здійснюють в сервісі: дату і час транзакції, суму платежів, місце розташування і опис продавця, інформацію про покупку і її зображення, імена і адреси електронної пошти продавця і одержувача, спосіб оплати, призначення платежу, тощо.

5.13. Цілі, в яких Товариство використовує ваші дані, описані в політиці конфіденційності вище. Крім того, зібрані відомості потрібні нам, щоб надавати технічну підтримку користувачам Сайту та мобільного додатку, а також захищати користувачів від шахрайства, фішингу та інших правопорушень. У деяких випадках інформація може передаватися третім особам, щоб вони могли виконувати ваші замовлення. На базі наданих вами даних ми перевіряємо, чи дотримуються в ваш обліковий запис всі необхідні правила, приймаємо рішення, що стосуються майбутніх транзакцій в сервісі, і виконуємо інші операції, пов'язані з вашими транзакціями в сервісі.

5.14. Інформація, яку Товариство надає третім особам:

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, не пов'язаним з роботою сервісу. Виняток становлять випадки, перераховані нижче.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Товариство не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у роботі Сайту або мобільного додатку.

6.2. Товариство не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені на Сайті або у мобільному додатку пропозиції, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників або третіх осіб.

6.3. Товариство не гарантує відповідність Сайту або мобільного додатку цілям і очікуванням Учасника.

6.4. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у роботі Сайту або мобільного додатку.

6.5. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. Якщо Учасник приймає ці умови Правил Сайту, від підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

7. Форуми

7.1. Якщо на Сайті розміщені дошки оголошень, кімнати чату або інші засоби обміну повідомленнями та спілкування (разом – «Форуми»), Ви погоджуєтесь користуватися Форумами лише для відправлення та отримання повідомлень та матеріалів, належних за змістом та пов’язаних з конкретним Форумом. Для ілюстрації, а не для обмеження, Ви погоджуєтеся під час користування Форумом не вчиняти таких дій:   

a. не паплюжити, не ображати, не докучати, не погрожувати або в будь-який інший спосіб не порушувати законні права (такі як право на недоторканість приватного життя та право на публічність) інших осіб;  

б. не публікувати, не розміщувати, не поширювати або не розсилати будь-які ганебні, шкідливі, образливі, непристойні або протизаконні матеріали та інформацію;

в. не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять програмне забезпечення або інші матеріали, захищені законами про інтелектуальну власність (або правами на недоторканість приватного життя та право на публічність), якщо Ви не володієте цими правами, або не контролюєте їх, або не отримали всіх необхідних дозволів;  

г. не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять віруси, пошкоджені файли або будь-які інші програмні забезпечення чи програми, здатні зашкодити роботі іншого комп’ютера;

д. не вилучати будь-які ознаки авторства, правові застереження або дані про власника чи авторські назви або позначки в будь-яких вивантажених Матеріалах;

е. не спотворювати походження або джерело програмного забезпечення чи Матеріалів, що містяться у вивантаженому файлі;

ж. не рекламувати або не пропонувати продаж будь-яких товарів або послуг, або не проводити опитування та не пересилати анкети, конкурси або «листи щастя»;   

з. не завантажувати будь-який файл, що був розміщений на Форумі іншим користувачем, якій як Вам відомо, або може бути відомо, не може розповсюджуватися в такий спосіб.

7.2. Ви визнаєте, що всі Форуми є майданчиками для публічних, а не приватних спілкувань. Також Ви погоджуєтеся, що чати, розміщені матеріали, конференції, електронні листи та інші повідомлення від інших користувачів, не підтримуються Товариством, і що такі повідомлення не підлягають перегляду, сортуванню чи ухваленню з боку Товариства.

7.3. Ви погоджуєтеся, що Товариство не зобов’язане контролювати користування дошками оголошень, кімнатами чату та іншими подібними засобами, і що користування цими засобами з боку користувачів керуються такими положеннями чи вказівками, які можуть бути випущені Товариством у будь-який конкретний час та на власний розсуд Товариства.    

7.4. Товариство зберігає за собою право з будь-якої причини та на свій власний розсуд редагувати або вилучати без повідомлення будь-який зміст Форумів, отриманий від користувачів, у тому числі без обмежень для електронних листів та інформації на дошках оголошень.  

8. Інші умови

8.1. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил.

8.2. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

8.3. Товариство може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даними Правилами на користь третьої сторони. Учасник надає право Товариства надсилати йому повідомлення, які містять інформацію про Сайт, проекти Сайту, або інформацію рекламного характеру, яка пов’язана із функціонуванням Сайту.

8.4. До даних Правил й відносин між Товариством та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Правил та використання Сайту.